8 juni, 2012

V75 Andel lilla

[php]
// Byt ut mot dina inloggningsuppgifter och databas
$mysql_server = ”grillkoket.net.mysql”;
$mysql_user = ”grillkoket_net”;
$mysql_password = ”lillen00lillen00”;
$mysql_database = ”grillkoket_net”;
$conn = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $conn);[/php]

 

[php]$result = mysql_query( ”SELECT travrubrikv75 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 1

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp1 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 2

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp2 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 3

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp3 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 4

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp4 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 5

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp5 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 6

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp6 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Lopp 7

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp7 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

 

Pris

[php]$result = mysql_query( ”SELECT travv75pris FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]