27 maj, 2012

V 75 Andel

Denna vecka kör vi med 2 system

[php]// Byt ut mot dina inloggningsuppgifter och databas
$mysql_server = ”mysql462.loopia.se”;
$mysql_user = ”cakir@g93157”;
$mysql_password = ”lillen00lillen00”;
$mysql_database = ”grillkoket_net”;

$conn = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password);
mysql_select_db($mysql_database, $conn); $result = mysql_query( ”SELECT travrubrikv75 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv75rubrik FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp1

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp1 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv751 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp2

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp2 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv752 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp3

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp3 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv753 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp4

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp4 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv754 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp5

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp5 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv755 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp6

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp6 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv756 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Lopp7

[php]$result = mysql_query( ”SELECT lopp7 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv757 FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

Pris

[php]$result = mysql_query( ”SELECT travv75pris FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]

[php]$result = mysql_query( ”SELECT storv75pris FROM birthdays” );$num_rows = mysql_num_rows($result);while ($get_info = mysql_fetch_row($result)){foreach ($get_info as $field)print ”$field”;}[/php]